Handwerkzeuge FORTISWG 4 Handwerkzeuge 2Inspektionswerkzeuge

Düsenreibahlen-Satz, 12-teilig

Krallengreifer

Krallengreifer

Magnetheber

Magnetheber Nr. 1976, mit flexibler Welle

Teleskop-Magnetheber

LED-Teleskop-Magnetheber

Teleskop-Magnetheber

Teleskop-Magnetheber mit Inspektionsspiegel

Kunststoff-Suchspiegel, rund

Metall-Suchspiegel, rund

Teleskop-Suchspiegel

Suchspiegel

Teleskop-Suchspiegel, rund

Teleskop-Suchspiegel, eckig

LED-Inspektionsleuchte

Inspektionsspiegel-Set

Inspektionswerkzeug-Set

Magnetschale

MagnetschaleDatenschutz